Κ & Κ Εκδόσεις
Εκδότης
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 75 146 71 Κηφισιά
Τηλέφωνο: 210 8131252