Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Εκδότης
Ίδρυμα Ν. Π. Γουλανδρή
Διεύθυνση: Νεοφύτου Δούκα 4 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7228321
web site: www.cycladic.gr
Μαρινοπούλου Σάντρα (πρόεδρος Δ.Σ.)