Ξιφαράς
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 44 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3610091
e-mail: info@xifaras.com.gr
web site: www.xifaras.com.gr