Δομή - Αρχονταρίκι
Εκδότης
Ν. Σαμπαζιώτης - Α. Ιορδάνου Ο.Ε.
Διεύθυνση: Λυκούργου 12 183 45 Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 210 9310605
e-mail: info@archontariki.eu
web site: www.archontariki.eu