Διαγόρας Mandeson Άτλας
Εκδότης
Διεύθυνση: Τζαβέλλα 6 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3301487
e-mail: infomandeson@gmail.com
web site: www.mandeson.gr
Κωνσταντίνος Ε. Ζουμπουλάκης