Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
Εκδότης
Institut Francais d’Athenes
Διεύθυνση: Σίνα 31 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3398600
e-mail: ifa@ifa.gr
web site: www.ifa.gr
Κεντρική διάθεση: Παρασκήνιο Σόλωνος 116 106 81 Αθήνα Τηλ. 210 3608348 Fax 210 3619724