Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εκδότης
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 741 00 Ρέθυμνο
Τηλέφωνο: 28310 77000