Εκδόσεις Τέχνης "Οίστρος"
Εκδότης
Διεύθυνση: Ακομινάτου 69, 104 39 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8813241
e-mail: ppress@otenet.gr
Γιώργος Κωστόπουλος