Ηλιοτρόπιο
Εκδότης
Παναγιώτης Καραμουσάλης & ΣΙΑ Ε.Ε.
Διεύθυνση: Μπίμπιζα 51 και Πάρου, 131 22 Ίλιον
Τηλέφωνο: 210 5720405
e-mail: iliotropiokaramousali@gmail.com
web site: www.iliotropio.gr