Αναγνωστόπουλος, Βελισσάριος Σ.
Εκδότης
Διεύθυνση: Σίνα 25 10680 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3611500
Βελισσάριος Αναγνωστόπουλος