Οργανισμός Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Εκδότης
Διεύθυνση: Δαβάκη 58 176 72 Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210) 9578820-2