Λογοσοφία
Εκδότης
Αποκλειστική διάθεση: "Εκδόσεις Μπατσιούλας Ν. & Σ." Πανεπιστημιακό - Λογοσοφία Διεύθυνση: Πανόρμου 83, 115 24 Αθήνα Τηλ: 210 3315186 6932 919693 FAX: 210 3315134 E-mail: info@batsioulas.gr Web site: www.batsioulas.gr