Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα
Εκδότης
Διεύθυνση: Βασ. Αλεξάνδρου 1 210 00 Ναύπλιο
Τηλέφωνο: 27520 28947
e-mail: pff@otenet.gr
web site: www.pli.gr