Πανοπτικόν
Εκδότης
Διεύθυνση: Εξαδακτύλου 5Α 546 35 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 270399
e-mail: kdespiniadis@gmail.com
web site: www.panopticon.gr
Κώστας Δεσποινιάδης