Κρωπία
Εκδότης
Διεύθυνση: Σαρανταπόρου 6 153 42 Αγ. Παρασκευή
Τηλέφωνο: 210 6090176
e-mail: cgi@otenet.gr
web site: www.kropia-editions.gr