Παρρησία
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιωαννίνων 6 183 45 Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 210 9422075
e-mail: nsanidas@yahoo.gr
web site: www.parrisia.gr
Σανιδάς Νικόλαος