Ωρίωνας
Εκδότης
Διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου 12 (κέντρο) 546 32 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 534760
e-mail: orionasb@otenet.gr
web site: www.orionasbooks.gr