Πολύεδρο
Εκδότης
Διεύθυνση: Κανακάρη 147, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 277342
e-mail: polyedro1@hol.gr