Άρτος Ζωής
Εκδότης
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 28 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8824547
e-mail: artos@otenet.gr
web site: www.artoszois.gr