Υπουργείο Πολιτισμού. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Εκδότης
Διεύθυνση: Λεωφ. Στρατού 2, 540 13 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313 306400
e-mail: protoco@mbp.culture.gr
web site: www.mbp.gr