Κοινός Τόπος Ψυχιατρικής, Νευροεπιστημών & Επιστημών του Ανθρώπου
Εκδότης
Διεύθυνση: "Προσχέδιο" Φρειδερίκου Τσέντνερ 37 115 25 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3839020
e-mail: sinapsis@otenet.gr
Κεντρική διάθεση: "Ταξιδευτής" Ιπποκράτους 56, 106 80 Αθήνα Τηλ: 210 3628852 FAX: 210 3628862 E-mail: info@taxideftis.gr