Ολιστική Αρμονία
Εκδότης
Διεύθυνση: Τ.Θ. 93 190 03 Μαρκόπουλο
Τηλέφωνο: 22990 40315
e-mail: armoniki@holisticharmony.com
web site: www.armonikizoi.com/greek
Διακίνηση: "Αναγνώστης" Πατησίων 25 104 37 Αθήνα τηλ.: 210 5200531 e-mail: info@anagnostisbooks.gr web site: www.anagnostisbooks.gr