Ραπόρτο
Εκδότης
Διεύθυνση: Νικολάου Κολυβά 73 291 00 Ζάκυνθος
Τηλέφωνο: 26950 27585
e-mail: periodiko@raporto.gr
Κώστας Κιτσίκης