Πινακοθήκη της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης
Εκδότης
Διεύθυνση: Υπατίας 1Β και Μητροπόλεως Σύνταγμα