Άσπρη λέξη
Εκδότης
Διεύθυνση: Ανδρέα Μεταξά 13-15 10681 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3608008
e-mail: info@kondyli.gr
web site: www.kondyli.gr
Δημήτρης Παντελής (εκκαθαριστής)