Εκδόσεις Γράμμα
Εκδότης
Διεύθυνση: Αργοστολίου 17 113 62 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8822005
e-mail: smartco@otenet.gr
web site: www.e-gramma.gr
Σαπλαούρας Σταύρος