Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας
Εκδότης
Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος 122 43 Αιγάλεω
Τηλέφωνο: 210 5385173
Γ. Καλκάνης