Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης
Εκδότης
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 19, 564 30 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 835780
e-mail: ioas17@otenet.gr
Γραμματεία Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσολονίκης Τ.Θ. 50808, 540 14 Θεσσαλονίκη τηλ./fax 2310 835780