Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Εκδότης
Διεύθυνση: Λιμάνι - Αποθήκη Α΄ Τ.Θ. 10024, Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 508398
e-mail: info@cinemuseum.gr
web site: www.cinemuseum.gr