Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης
Εκδότης
Διεύθυνση: Αγίας Βαρβάρας 26 Τ.Θ.: 179 74100 Ρέθυμνο
Τηλέφωνο: 28310 29215
e-mail: iler@iler.gr
web site: www.iler.gr
Μιχάλης Τρούλης