Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων
Εκδότης
Διεύθυνση: Δήμος Κυθήρων, Χώρα 801 00 Κύθηρα
Τηλέφωνο: 27360 31213
e-mail: Kythira@otenet.gr