Κατώφλι
Εκδότης
Διεύθυνση: Καλαποθάκη 8 524 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 227578
web site: www.katofli.com
Μόλχο Μάιρ