Ελληνικές Ομοιογραφικές Εκδόσεις
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 44, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3645667