Κοινωνία των (δε)κάτων
Εκδότης
Διεύθυνση: Σόλωνος 94 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3623792
e-mail: info@dekata.gr
web site: www.dekata.gr
Ντίνος Σιώτης