Γνώση
Εκδότης
Διεύθυνση: Γραβιάς 9-13 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3303487
e-mail: info@protoporia.gr
Ευάγγελος Τρικεριώτης