Φαρφουλάς
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 18 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 211 1845583
e-mail: farfoulas@gmail.com
web site: farfoulas.blogspot.com