Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς
Εκδότης
Διεύθυνση: Σαρρή 14 105 53 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3217745
e-mail: info@poulantzas.gr
web site: www.poulantzas.gr
Χαράλαμπος Γολέμης