Το Δόντι
Εκδότης
Διεύθυνση: Φιλοποίμενος 36-42 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 26140 05077
e-mail: todonti@gmail.com
web site: todonti.wordpress.com
Ανδρέας Τσιλήρας