Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή
Εκδότης
Διεύθυνση: Γρηγ. Αυξεντίου 1 & Κασσαβέτη 18, 14562 Κηφισιά
Τηλέφωνο: 210 8019975