Συμπαντικές Διαδρομές
Εκδότης
Διεύθυνση: Καραγάτση 27 412 21 Λάρισα
Τηλέφωνο: 2410 236110
e-mail: universepaths@yahoo.com
web site: universe-pathways.blogspot.com
Σωτήρχος Γιώργος