Το Πέρασμα
Εκδότης
Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Σούτσου 15 106 71 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3640075
e-mail: toperasma@otenet.gr
web site: www.toperasma.gr