Σκάι
Εκδότης
Ειδήσεις Ντοτ Κομ Α.Ε.
Διεύθυνση: Εθν. Μακαρίου & Φαληρέως 2, 185 47 Νέο Φάληρο
Τηλέφωνο: 210 4800000
e-mail: newbusiness@skai.gr
web site: shop.skai.gr
Νίκος Τριβουλίδης