Ωκεανίδα
Εκδότης
Διεύθυνση: Δερβενίων 38 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3806137
e-mail: info@oceanida.gr, sales@oceanida.gr
web site: www.oceanida.gr
Λουίζα Ζαούση
Διακίνηση: NikiBook Σμυρνιωτάκη Αναστασία ΜΟΝ. ΙΚΕ Σόλωνος 110 106 81 Αθήνα τηλ.: 210 3802242 e-mail: sales@asmirniotaki.gr