Η Αυγή
Εκδότης
Εκδοτικός και Δημοσιογραφικός Οργανισμός "Η Αυγή" Α.Ε.
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 12 104 31 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5231831-4
e-mail: editors@avgi.gr, avgi@otenet.gr
web site: www.avgi.gr