Λαμιακός Τύπος
Εκδότης
Διεύθυνση: Ηρώων 3, 35 100 Λαμία
Τηλέφωνο: 22310 51414 -7