Λεξίτυπον
Εκδότης
Διεύθυνση: Εμμ. Μπενάκη 36 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3845128
e-mail: info@lexitipon.gr
web site: www.lexitipon.gr
Διακινητής: Ελένη Τζεβελέκου Ζαλόγγου 6, Αθήνα τηλ.: 210 3844588 210 3806007 fax: 210 3807338 e-mail: tzevelekoue@tzevelekou.gr