Νότιος Άνεμος
Εκδότης
Διεύθυνση: Θράκης 108 188 63 Πέραμα
Τηλέφωνο: 210 4412989
e-mail: notiosanemos.editions@yahoo.gr
Καρναβάς Βασίλης