Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εκδότης
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη - 74100, Ρέθυμνο Κρήτη
Τηλέφωνο: 28310 77337
e-mail: history@phl.uoc.gr
web site: www.history-archaeology.uoc.gr