Νοών
Εκδότης
Διεύθυνση: Πελοποννήσου 59-61 153 42 Αγία Παρασκευή
Τηλέφωνο: 6980445419
e-mail: info@noonbooks.gr
web site: www.noonbooks.gr
Κοζόκου Ευανθία