Μονόκερως Εκδοτική
Εκδότης
Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε΄ 17 853 00 Κως
Τηλέφωνο: 22420 25856
e-mail: info@monokeros.gr
web site: www.monokeros.gr